Skrive elever ut av skolen

Dersom elever skal være fraværende fra skolen i mer enn 2 skoleuker, må foresatte skrive eleven ut av skolen og overta undervisningsansvaret for eleven. Her finner du søknadsskjema og nærmere informasjon om dette. utskriving fra skolen ut over 2 skoleuker

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?page_id=7760