Leksehjelp

Her finner du informasjon om leksehjelp

Kommunen plikter å gi et elevene tilbud om til sammen 8 uketimer leksehjelp etter skoleslutt, fordelt på hele grunnskoleløpet. Dette skal gi bedre utbytte av leksene, uavhengig av hvor mye hjelp elevene får hjemme. Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Fra 1. august 2014 ble bestemmelsene endret slik at de åtte timene til leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn.

På Sand skole har  vi valgt å tilby leksehjelp på mellomtrinnet i klassene 4.-7. trinn, 2 timer/uka i 4 år.

For at det skal være en viss form for dokumentasjon må foresatte søke elevene inn på leksehjelpa.

Søknadsskjema for leksehjelp

5125430_2122563

 

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?page_id=3624