Årsrapport 2022/ 2023 for Elev-, lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark

Vedlagt finner dere årsrapport fra Elev-, lærling og mobbeombudene i Troms og Finnmark for skoleog barnehageåret 2022/2023. Vi ber om at rapporten distribueres til, og behandles i aktuelle
politiske utvalg og komiteer i din kommune, også ungdomsråd. I tillegg ber vi om at den distribueres
til barnehager, skoler, foreldreutvalg, skolemiljøutvalg, elevråd og andre aktuelle instanser i din
kommune. Lenker til rapporten finner dere nederst.

Rapporten er skrevet med utgangspunkt i 284 henvendelser fra barn, ungdom og foreldre, samt 202
andre oppdrag som skolebesøk, foreldremøter, workshops og analyserom rundt om i hele fylket.
I rapporten er det satt opp statistikk som gjelder hele fylket. Utvidet informasjon på kommunenivå
må kontaktperson for hver kommune etterspørre direkte fra ombudene. Engasjementskartet på s.
14- 15 viser hvilke jobber ombudene har gjort inn mot de ulike kommunene.
Vi ønsker at rapporten kan bidra i kvalitetsarbeidet med barnehage-, skole- og oppvekstmiljø i din
kommune, og ber om at dere tar kontakt om dere har innspill/kommentarer til rapporten eller
ombudenes arbeid.
Ombudene ber om følgende tilbakemeldinger fra dere:
1) Kort beskrivelse av hvordan din kommune har behandlet rapporten
2) Oppdatert navn og kontaktinformasjon på kommunal kontaktperson for ombudene.
3) Dette er bra med årsrapporten
4) Hva i rapporten dere ønsker å jobbe mer med
5) Eventuelle andre kommentarer, innspill til ombudene

Lenker til rapporter og tilbakemeldingsskjema finner dere nederst – frist for tilbakemelding er
01.06.2024.

Vi takker for godt samarbeid om barn og unges oppvekstmiljø i 2022/2023, og ser frem til å fortsette
dette. Ta gjerne kontakt med oss hvis din kommune ønsker ombudsbesøk.
Med vennlig hilsen
Anita Lervoll, Gøril Figenschou og Jon-Halvdan Lenning
Elev-, lærling og mobbeombudene i Tromsog Finnmark
Vedlegg:

Årsrapport Elev- lærling- og mobbeombudene i Troms og Finnmark 2022/2023

Lenke til tilbakemeldingsskjema: https:/ / survey.easyquest.com/ LS3XR

 

Please follow and like us:
fb-share-icon

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?p=8358