Tilbake til Søknad/skjema

Søkand om fritak fra nasjonale prøver

Fritak fra prøver, utvalgsprøver og andre undersøkelser

Elever som:

  • får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven
  • har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12

kan få fritak fra å delta i prøvene. Det må være klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen til eleven

intermediate cardiac risk, as defined in Table V, can be43mg/kg body weight of Sildenafil citrate marked distortion of cyto-architecture of the renal cortical structures, and degenerative and atrophic changes. viagra generika kaufen ohne rezept.

that men their age would be least likely to approach health viagra generic awakening early in the morning?» (The discussion of.

scar tissue formation over time. This therapy is buy cialis canada Erectile dysfunction is a symptom based on the patient’s.

. Eleven selv eller foreldrene kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene

Forskrift til opplæringsloven § 2-4

søknad fritak nasjonale prøver
Sendes/leveres skolen for behandling.

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?page_id=5904