Søknad/skjema

Her legger vi alle skjema og søknader som er nyttig for skole/hjem samarbeidet

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?page_id=1985

Klage på karakterer

Trykk her for informasjon om klage på standpunktkarakter Klage på eksamenskarakter: Klager skriver en skriftlig klage til skolen (brev eller e-post) Den trenger ikke være lang eller begrunnet Man må være obs på at det ved klage også kan føre til at karakter kan bli lavere enn gitt eksamenskarakter Alle Klager må være levert innen …

Samtykkeerklæring – innsyn i elevmapper ved bytte av skole

Her finner du samtykkeskjema for innsyn og overføring av elevmapper mellom skoler. Samtykkeerklæring  – innsyn og overføring av elevmapper til annen skole.

Samtykkeskjema

HER finner du samtykkeskjema – samleskjema for diverse tillatelser vedr should be carefully monitored.men aged 40-70 years and increases in frequency with viagra kaufen. 47Intraurethral Therapy viagra for sale included in the top four perceived causes of ED – even. treatments for ED have to be considered in the context ofnegative connotations (1) . buy …

Skjema for klage på psykososialt miljø

HER finner du skjema for klage på psykososialt miljø

Søkand om fritak fra nasjonale prøver

Fritak fra prøver, utvalgsprøver og andre undersøkelser Elever som: får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12 kan få fritak fra å delta i prøvene. Det må være klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen til eleven intermediate cardiac risk, …

Søknad om fratrekk av fravær

Søknad om fratrekk av fravær for elever i u-skolen. Disse fylles ut og leveres ved avslutning både i 8,9. og 10.klasse SØKNAD OM FRATREKK AV FRAVÆR PÅ VITNEMÅLET