Nytt skyssreglement gjeldene fra august 2023

Formål, virkeområde, ansvar og organisering

Formålet med dette skyssreglementet er å angi bestemmelser, rettigheter og plikter i tilknytning til
skoleskyssen i Troms. Det skal også beskrive rollefordelingen i organiseringen av skyssen. I tillegg er
det viktig at kommuner, skoler, foreldre og elever tilegner seg og får god informasjon om temaet.
Målet med reglementet er å skape klarhet i gjennomføringen av skyssoppdraget.

Dette skyssreglementet avløser skoleskyssreglementet vedtatt av Fylkesrådet i Troms 24.02.2014.
Reglementet baserer seg på minstekrav i lovverk, og i noen tilfeller er det tillagt egne bestemmelser
jamfør praksis, og dette opplyses under de aktuelle paragrafene.
Regelverket bygger på ulike kilder, der de viktigste er

  • Opplæringsloven
  • Privatskoleloven
  • Utdanningsdirektoratets rundskriv Udir. 2-2019 om retten til skyss
  • Barneloven
  • Forvaltningsloven

I de tilfellene der fylkeskommunen har ansvaret for å dekke og/eller organisere skoleskyssen, er det
også fylkeskommunens ansvar å vurdere forsvarlighetskriteriet i henhold til barnets beste, reisetid,
totalkostnad og trafikksikkerhet.

Hele skyssreglementet finner du her: Nytt skyssreglement av 1.aug 2023

Please follow and like us:
fb-share-icon

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?p=8298