Årsrapport fra mobbeombudet

Ombudsblikket på barnehage-, skole- og opplæringsmiljøene i Troms og Finnmark.

«Årsrapporten kommenterer barn og unges hverdag fra ombudsblikket,
og i rollen som brobygger mellom individ og system.
Vi kommer med konkrete råd og anbefalinger som
bidrar til tryggere oppvekstmiljø.» Sitat fra årsrapporten.

Vi legger ut årsrapporten på våre hjemmesider slik at både elever, foresatte og ansatte ved skolen kan lese den. Videre vil den bli behandlet i elevrådet, og vil bli tatt opp til diskusjon i både personalet, og FAU.

Årsrapport mobbeombudet

 

 

 
Please follow and like us:
fb-share-icon

Permalenke til denne artikkelen: https://web.sandskole.no/?p=8206