Tilbake til Søknad/skjema

Søkand om fritak fra nasjonale prøver

Fritak fra prøver, utvalgsprøver og andre undersøkelser

Elever som:

  • får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven
  • har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12

kan få fritak fra å delta i prøvene. Det må være klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen til eleven. Eleven selv eller foreldrene kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene

Forskrift til opplæringsloven § 2-4

søknad fritak nasjonale prøver
Sendes/leveres skolen for behandling.

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?page_id=5904