Tilbake til Søknad/skjema

Søkand om fritak fra nasjonale prøver

Fritak fra prøver, utvalgsprøver og andre undersøkelser

Elever som

  • får spesialundervisning etter kapittel 5 i opplæringsloven
  • har enkeltvedtak om særskilt språkopplæring etter opplæringsloven § 2-8 eller § 3-12

kan få fritak fra å delta i prøvene. Det må være klart at prøvene ikke vil ha mye å si for opplæringen til eleven. Eleven selv eller foreldrene kan likevel bestemme at eleven skal ta prøvene

pump)dose puÃ2 be reduced to 25 mg or increased to 100 mg (maximum dose how to take amoxil.

.

Forskrift til opplæringsloven § 2-4

søknad fritak nasjonale prøver. Sendes/leveres skolen for behandling.

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?page_id=5904