Tilbake til Skole/hjem

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg ved Sand skole.

Klassekontaktene ved Sand skole utgjør skolens FAU.

FAU-leder: Fredrik Nordnes   – nestleder og medlem til SU: Anette Røst Pedersen
Oversikt over klassekontakter:

Klasse Navn: E-post: Post.nr. Tlf. nr.:
1

vara:

Camilla Jernberg

Victoria Andreassen

camillajernberg@hotmail.com

victoriamargareths@hotmail.com

9055

9056

41507143

90403038

2

vara:

Fridtjof Winther

Kristin Jernberg

fridtjofwinther@gmail.com

kristin_midttun@hotmail.com

9055

9055

99228769

48134175

3

vara:

Anette R Pedersen

Robin Gout

anepede@hotmail.com

robingout@gmail.com

9055

9055

91544778

93413001

4

vara:

Oddrun Kristiansen

Arild L/ Siv Sole

oddrunkristiansen@yahoo.no

arild_jr@hotmail.com

9055

9056

93666956

95134933

5

vara:

Hege Edvardsen

Terese Lian

hegeedv@yahoo.no

terussi@hotmail.no

9056

9056

95945941

45208618

6

vara:

Marita B Sørensen

Marianne Heimro

marita.brox@gmail.com

mheimro@gmail.com

9056

9056

97563820

93896512

7

vara:

Camilla Heimro

Hilding Erlandsen

 camhei_86@hotmail.com

hilding21@gmail.com

9056

9056

95944912

92858872

8

vara:

Fredrik Nordnes

Kenneth Nordli

fredsen@live.no

kenn.nord@gmail.com

9056

9055

41548482

91361213

9

vara:

Tone M Rognmo

Stine Brox

tr-rog@frisurf.no

stine.brox@hotmail.com

9056

9055

98401896

41445441

10

vara:

kasserer:

Nina Slettli

Oddrun Kristiansen

Yngve Johnsen

 ninaslettli@hotmail.com

oddrunkristiansen@yahoo.no

yngvekjetil@gmail.com

9055

9055

9055

90126143

93666956

47823701

Vara: Resten av klasseforeldrene – innkalles ved behov.

FAU:

Leder: Fredrik Nordnes                     fredsen@live.no                     41548482

Møte i FAU torsdag 17.01.19

Referat FAU møte 10.10.18

Eldre:

referat 6 februar 2018 FAU

Referat FAU 8 november 2017

Referat FAU desember 20162016-referat-oktober

Tidligere referat ligger på Fronter.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen har egen (og meget god) hjemmeside FUG
ABC for foreldrekontakter finner du her: ABC

 

 

 

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?page_id=590