Tilbake til Informasjon

Helsesykepleiertjenesten

Skolehelsetjenesten informerer

Telefonnummer

Veronika: 900 15 721

Sofie: 477 13 104

Tone: 954 84 684

Elever, lærere og foresatte komme innom/ta kontakt. Dersom du ikke får svar kan du ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 777 22 156 eller ledende helsesøster Birgit Iversen på 907 05 848.

Faste tiltak.

1. klasse: Delta på foreldremøte med informasjon om skolehelsetjenesten
5. klasse: Undervisning om pubertet i samarbeid med kontaktlærer.
6. Klasse: Tilbud om påfyll av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Høydemåling.
7. Klasse: Tilbud om HPV-vaksine til jentene med to doser i løpet av skoleåret.
8. Klasse: Vekt. Høyde. Individuell helsesamtale
9. Klasse: Grupper med tema om kost og livsstil, tobakk, snus, seksualitet og prevensjon, psykisk helse +++. Delta i samlivsundervisning med fokus på prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer.
10. Klasse

Tilbud om påfyll av vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Delta i Uke Sex og samlivsundervisning etter avtale med lærer. Utlevering av helsekort.

Helsesykepleier følger opp enkeltelever på alle klassetrinn etter avtale, deltar i samtalegrupper, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.
Helsesykepleier deltar i undervisning i den utstrekning skolen ønsker det og kapasiteten tillater.

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?page_id=5191