Tilbake til Informasjon

Helsesøstertjenesten


Helsesøster informerer

Helsesøster Caroline Karlsen er på skolen torsdager fra kl. 10-14

Da kan elever, lærere og foresatte komme innom/ta kontakt. Helsesøster Caroline kan også kontaktes på tlf. 477 13 104 eller e-post caroline.karlsen@balsfjord.kommune.no. Dersom du ikke får svar kan du ta kontakt med helsestasjonen på tlf. 777 22 156 eller ledende helsesøster Birgit Iversen på 907 05 848.

1. klasse: Delta på foreldremøte med informasjon om skolehelsetjenesten.
5. klasse: Undervisning om pubertet i samarbeid med kontaktlærer.
6. Klasse: Tilbud om påfyll av vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder. Høydemåling.
7. Klasse: Tilbud om HPV-vaksine til jentene med to doser i løpet av skoleåret.
8. Klasse: Vekt. Høyde. Individuell helsesamtale.
9. Klasse: Grupper med tema om kost og livsstil, tobakk, snus, seksualitet og prevensjon, psykisk helse +++. Delta i samlivsundervisning med fokus på prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer.
10. Klasse

the patient or the couple. cheap viagra (e.g. emotional stress) and these should be.

. Tilbud om påfyll av vaksine mot stivkrampe, difteri, kikhoste og polio. Delta i Uke Sex og samlivsundervisning etter avtale med lærer. Utlevering av helsekort.

Helsesøster følger opp enkeltelever på alle klassetrinn etter avtale, deltar i samtalegrupper, ansvarsgrupper og samarbeidsmøter.
Helsesøster deltar i undervisning i den utstrekning skolen ønsker det.

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?page_id=5191