Skole/hjem

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?page_id=101

Elevrådet

Her vil elevrådet informere om sine aktiviteter og legge ut referat fra møter Oppdateringer om elevrådet 2023-24 vil komme snart.   Elevrådet 2021-22 består av: Isak 5. kl, Hedda 6. kl vara: Kalle, Ayla 7. kl, vara Maya, Tobias 8. kl, Kevin 9. kl, Vebjørn 10. kl, vara Sigve. Referat fra møter skoleåret 2021/22: Elevrådsmøte …

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg ved Sand skole 2022/23 Referat fra FAU-møte 10/10-22 Referat fra FAU møte 3/10-22 Foreldrenes arbeidsutvalg ved Sand skole 2021/22 FAU-leder: Anna Gunnsdottir: annakatrin@rocketmail.com Årets foreldremøter er godt i gang På hvert klasseforeldremøte velges en klassekontakter blant foreldrene. Disse kontaktene utgjøre FAU ved skolen.  Referat FAU-møter 2021/22: Referat FAU-møte 11.01.22 – Referat FAU-Møte 30.09.21 …

Foreldreinnlogging på Skooler

Foresatte kan/skal benytte Skooler for å holde seg orientert om sitt (sine) barn ved skolen Vi har utarbeidet en enkel brukerveiledning som dere finner her: Skooler foreldreportal I høyre meny på hjemmesiden  www.sandskole.no  finner dere «foresattepålogging»

Ordensreglement

Her finner du ordensreglementet for Sand skole ORDENSREGLEMENT  

Skoleruta for skoleåret 2023 – 2024

Her følger en link til skoleruta: Skolerute for skoleåret 2023 – 2024 Tradisjonen tro vil vi forsøke å få til en avslutning av skoleåret torsdag 20. juni med felles grilling, fotballkamp, spill og allmøte helt til slutt. Dette blir en forlenget skoledag der foresatte inviteres. Fredag 21. juni blir dermed arbeidet inn og blir den …

SU

Samarbeidsutvalget skoleåret 2022-23 Leder: Marita Brox: marita.brox@gmail.com Nestleder: Fredrik Nordnes Sekretær: Frode Hansen Elevrådet: Nemi Schott Elevrådet: Jenni Krogh Nilsen Lærer: Nina Østerås Andre ansatte: Karoline Jensen Vara ansatte og lærere: Linn Kristin Ingebrigtsen Politisk representant: Lisa Tollefsen Referat møter: SU-møte 10. januar 23 SU-møte 13. mars 23 Referat møte 13. mars 23 Referat møte …