Skole/hjem

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?page_id=101

Elevrådet

Her vil elevrådet informere om sine aktiviteter og legge ut referat fra møter Elevrådet 2021-22 består av: Isak 5. kl, Hedda 6. kl vara: Kalle, Ayla 7. kl, vara Maya, Tobias 8. kl, Kevin 9. kl, Vebjørn 10. kl, vara Sigve. Referat fra møter skoleåret 2021/22: Elevrådsmøte 3. september Elevrådsmøte 14. september Elevrådet 2020/21 bestod …

FAU

Foreldrenes arbeidsutvalg ved Sand skole 2021/22 FAU-leder: Årets foreldremøter er godt i gang. På hvert klasseforeldremøte velges en klassekontakter blant foreldrene. Disse kontaktene utgjøre FAU ved skolen.  Referat FAU-møter 2021/22: – Referat FAU-Møte 30.09.21   Foreldrenes arbeidsutvalg ved Sand skole 2020/21 Klassekontaktene ved Sand skole utgjør skolens FAU. FAU-leder: Fredrik Nordnes   – fredsen@live.no                     41548482 Referat …

Foreldreinnlogging på Skooler

Foresatte kan/skal benytte Skooler for å holde seg orientert om sitt (sine) barn ved skolen Vi har utarbeidet en enkel brukerveiledning som dere finner her: Skooler foreldreportal I høyre meny på hjemmesiden  www.sandskole.no  finner dere «foresattepålogging»

Ordensreglement

Her finner du ordensreglementet for Sand skole ORDENSREGLEMENT

Skoleruta

Her følger en link til den kommunale skoleruta for alle skolene i Balsfjord kommune: Skoleruta for skoleåret 2021-22  

SU

Samarbarbeidsutvalget skoleåret 2021-22 Leder for SU ved Sand skole er: Deltakere SU ved Sand skole: Foreldrerepresentanter Sand skole  Referat SU møter: Referat SU-møte 30.09.21     Samarbeidsutvalget ved Sand skole 2020/21 Leder for SU/SMU ved Sand skole er Siri Skaalvik.  Evt. saker til SU sendes leder eller sekretær Roy-Arne Myhre   Siste referat fra SU/SMU …