Norsk i 3.-4. klasse


3.-4
. klasse har jobbet mye med stor bokstav først i setningen og i egennavn
. Det ble til en egen plakat i klasserommet!

egennavn

 

 

 

 

 

 

Vi har også jobbet med sammensatte ord, hvor vi har lånt et opplegg fra noen andre
. Elevene har selv bestemt hvilke sammesatte ord som skulle opp på døra.

sammensatte-ord sammensatte-ord1

 

 

 

 

 

 

Klassen har så vidt begynt å øve seg på analytisk koding

Hypo- and hyperthyroidismDYSFUNCTION (ED) generic cialis.

. Det var ei spennende økt!

analytisk-kodinganalytisk-koding2 analytisk-koding3 analytisk-koding4 analytisk-koding5 analytisk-koding6analytisk-koding8

Please follow and like us:

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?p=5245