Hensikten med brukermøtene er å få oversikt over dagens situasjon og kartlegge brukernes ønsker og behov i forbindelse med nytt skoleanlegg. Prosesslederne er pedagogiske rådgivere med skolefaglig bakgrunn som vil ta ansvar for gjennomføringen og at nødvendig informasjon blir samlet inn. For å sikre at skoleanlegget som planlegges vil tilfredsstille brukergruppenes behov og ønsker, er prosjektet avhengig av brukernes stemme og lokal erfaringskunnskap. Møtene vil ha noe ulik karakter, men oppbyggingen bygger på følgende metodikk:

  • Presentasjonsrunde
  • Inspirasjon/muntlig presentasjon av rom/funksjon
  • Dialog/diskusjon/kreativ prosess
  • Oppsummering

Dersom du representerer et lag eller en forening i Malangen med brukerinteresse knyttet til prosjekteringen, er du velkommen til å melde deg på møtet som er mandag 6. september kl. 19.00 i lokalene til Sand skole.

Påmelding med navn og telefonnummer sendes til: Benedicte.Helen.Lilleng@balsfjord.kommune.no. Frist: Fredag 3. september kl. 12.00.

Her finner du hele programmet for brukermedvirkningsdagene: Invitasjon brukermedvirkningsdager.pdf