Foreldreundersøkelsen høsten 2020

Hvorfor og hvordan svare på foreldreundersøkelsen?

Sand skole ønsker/håper flest mulig vil svare på foreldreundersøkelsen slik at vi får best mulig grunnlag for det videre arbeidet for læring og trivsel for elevene ved skolen.
Gjennom foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole

. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. Foreldrene velger selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Man besvarer EN undersøkelse pr barn  man har på skolen (ett brukernavn pr barn)

Jo høyere deltakelse, jo bredere grunnlag for skolen å jobbe videre med for skolen.

Logg inn med brukernavnet du har fått utlevert fra kontaktlærer HER

 

Om personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

Please follow and like us:
fb-share-icon

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?p=7339