Nytt fra Sand – uke 12

Hei!

Vi skal nå i gang med noe vi aldri har gjort før – og vi får si som Pippi Langstrømpe «det har jeg ikke prøvd før, så det får jeg sikkert til.» Å drive skole uten å møtes er utfordrende, og det krever stor grad av samarbeid mellom hjemmet og skolens ansatte. På skolen har vi forberedt oss så godt vi kan, laget planer, lagt opp til samarbeidsrutiner – både for små og store, samt diskutert og bestemt hva som vil være mulig å få til via fjernundervisning. Både kontaktlærere, faglærere og assistenter vil bidra i kommunikasjonen hjem i ukene som kommer. Vi vet jo ikke hvor lenge situasjonen blir slik, men vi må være forberedt på at det kan trekke ut i tid.
Det vil bli kjedelig å være så mye hjemme, derfor er det viktig at vi voksne tar oss tid til å gjøre noe sammen med barna på ettermiddager.

Det som er viktig er at elevene har struktur på dagen sin, setter av vanlig skoletid til skolearbeid.

Det VIL være ulike hjemmeforhold. Noen må jobbe mye alene, noen må kanskje ha tilsyn med yngre søsken. Det er derfor viktig at vi bidrar til at elevene ikke oppfatter dette som  fridager, men at spill og fritidskontakt med andre foregår etter normal skoletid. Skolesamarbeid derimot, mellom elever er positivt og selvsagt ønskelig. Dersom det er mulig kan det være lurt å lage en egen arbeidsplass som eleven benytter til skolearbeid.

Legg inn friminutt og pauser – helst uten skjerm, da mye av skolearbeidet naturlig nok vil være skjermbasert.

De ansatte er nå på jobb hele arbeidsdagen, ringer til foresatte og elever for oppfølging og er tilgjengelig både på telefon, Transponder og e-post.  Hovedoppgaven er å tilby elevene støtte og veiledning i læringsarbeidet. Vi VIL støte på utfordringer som vi ikke har forberedt oss på, men dette vil vi måtte ta fortløpende. Vi må ha tålmodighet med hverandre og sammen finne ut hva som fungerer og hva vi må endre på. Der er konstruktive tilbakemeldinger veldig godt å få – både fra foresatte og elevene. Individuelle tilpasninger vil gjøres alt etter behov og livssituasjon.

Dersom elever blir syke må dere melde dette på Transponder som vanlig. Dette er for å dokumenter, og samtidig for at lærer da ikke skal forvente innleveringer eller deltakelse denne dagen.

Det vil kunne bli tekniske utfordringer med f.eks PC, og vi skal forsøke å bidra til å løse disse fortløpende. Meld da fra til kontaktlærer.

Kontaktinformasjon til ansatte finner dere på hjemmesida. Skolens kontor vil ha hjemmekontor og vil være behjelpelig som vanlig.  Se ellers kontaktinfo på hjemmesiden.

Når det gjelder tilsyn for elever hvor foresatte har samfunnskritiske funksjoner forholder vi oss til kommunens kriseledelse: «Det vil være et omsorgstilbud til barn i barnehage og klasse 1-4 i barneskole med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner som helse, pleie, omsorg, forsyning, transport, beredskap f eks. Det betyr at dersom man er alene om omsorgen og har slik funksjon vil du kunne ha barnet i barnehage/skole. Dersom både mor og far jobber i omsorgsyrkene gis også slikt tilbud. Det samme hvis f eks mor jobber i omsorgsyrke og far er tilknyttet beredskap i kommunen. De barna som trenger et omsorgstilbud mens mor og far dekker samfunnskritiske funksjoner skal få det, men det er et mål å samle færrest mulig barn i barnehage/skole».  Ta kontakt med Frode Hansen 995 19 566 fortløpende og så raskt du vet at du har et slikt behov ved Sand skole, så skal vi organisere dette.

Vi oppfordrer alle til å følge kommunens kriseteam:

  • Innbyggerne oppfordres til å holde avstand til alle som ikke er en del av husholdningen. Ikke ta mot besøk eller dra på besøk. Familiesammenkomster og bursdagsfeiringer må utsettes. Unngå særlig kontakt med de som er i risikogruppen og de som har samfunnskritiske funksjoner.
  • Folk fra andre kommuner som har hytte/fritidsbolig i kommunen oppfordres til å ikke komme til Balsfjord. Bli der du er! Dette har to årsaker: for det første å hindre smittespredning, og for det andre at vi ikke skal påføre våre helsetjenester og beredskapen ekstra belastning som kan gå ut over vår evne til å handtere den krisen vi er inne i.

Sammen skal vi gi elevene våre en best mulig skolehverdag fremover, selv om opplæringa ikke blir på skolen. Vi og elevene er avhengig av hjelp fra dere foresatte slik at opplæringa kan gå sin gang. Dette skal vi klare!

Roy-Arne Myhre, Sand skole

 

Please follow and like us:

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?p=6767