Informasjon om Coronavirus

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler stenges midlertidig. Fra og med 12. mars klokken 18, vil alle skoler og barnehager i Norge bli stengt. I første omgang vil barnehagene og skolene holde stengt til 26. mars 2020. Dette kan bli forlenget.

Rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.
Dersom dere er i en slik situasjon som nevnt ovenfor bes dere snarest ta kontakt med kontaktlærer for avklaring av behov for de ulike dagene fremover. Transport vil gå som vanlig.

Skolen vil utarbeide opplegg og gjøre klar skolemateriell til alle elevene slik at opplæringen i de kommende ukene kan gjennomføres på best mulig måte selv om de er hjemme.

Nærmere informasjon kommer fredag 13/3.

Vi beklager ulempene denne situasjonen medfører.
Vh Sand skole v/Roy-Arne Myhre

Please follow and like us:

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?p=6761