Innskriving av neste års førsteklassinger

Innskriving av nye førsteklassinger har frist 1. mars 2020. Det er ikke personlig oppmøte, men et skjema som skal sendes/leveres inn. Det er viktig at skolen får denne informasjonen innen fristen slik at det kan legges til rette for en best mulig skolestart og tilvenning. Førskoledager settes opp i samarbeid med barnehagene og informeres om så fort de er klare.  https://www.balsfjord.kommune.no/innskriving-av-barn-i-grun…

Please follow and like us:

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?p=6714