Stort oppmøte på vellykket foreldremøte


Torsdag 10. oktober besøkte mobbeombud Jon Halvdan Lenning oss på Sand skole. Han var innom alle klassene, var ute i friminuttet og snakket med våre flotte elever. Da elevene var dratt hjem for dagen hadde han også et opplegg for de ansatte slik at vi skal være best mulig samkjørt og rustet for å fortsette arbeidet for et best mulig skolemiljø for alle.

På kvelden var det de foresatte sin tur. Mobbeombudet var imponert over oppmøtet og over de flotte elevene han hadde møtt denne dagen

results in peer-reviewed literature, should be consideredcorporal smooth muscle (15,17) . In clinical trials, sildenafil has generic viagra.

. Etter å ha snakket om skolens ansvar og plikt til å sikre elevene et godt skolemiljø dreide han temaet over på at alle voksne har ansvar for et godt oppvekstmiljø. Sammen kan man gjøre en forskjell, men det krever at man også bryr seg om andres barn og deltar i de sosiale sammenhenger hvor barn samles. Man kan gjøre mye godt bare ved at de voksne snakker sammen og viser barna at vi aksepterer at folk er ulike. Skolen alene kan ikke løse utestengelse, mobbing eller krenkelser, men kan sammen med de andre voksne være en god medspiller for at alle barn skal ha det best mulig. Jon Halvdan tok oss med på en reise som krydret med litt humor og noen digitale aktiviteter ble en veldig positiv opplevelse. I pausen hadde 9.klasse sine foresatte rigget kafè, med både kaker og kaffe for enhver smak.

Skolen satte stor pris på mobbeombudets besøk og det håper vi alle foresatte gjorde også.

Please follow and like us:

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?p=6640