1. og 2. klasse på gårdsbesøk i kufjøs.
Denne uken har 1. og 2. klasse vært på gårdsbesøk i Fjellbygda. Klassene var hos Leif Heimro, og han har kufjøs. Elevene fikk lov til å komme inn i fjøsen og hilse på dyrene. Mange av elevene er fra gård, og er vant med både fjøs og dyr. Til tross for dette, var det flere som synes kyrne var i største laget. Det viste seg at de store kyrne var glad i kos og kraftfor! Kalvene derimot, de var mest interessert i å sutte på fingrer og jakker.

Elevene visste mye om hvordan hverdagen til en melkebonde er, hvordan melking foregår og hva som skjer med melka etter at den er kommet ut av kua. Likevel var det mange som satt inne med flere spørsmål, og Leif svarte ivrig på disse

Sexuella dysfunktioner – Special Issue 120 3.Nackdelarna inkluderar lokala såväl som systemiska biverkningar, relativa kostnaden och partner relaterade vaginal irritation. buy viagra online.

Sildenafil är en svag hämmare av cytokrom P450-isoformema 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 och 3A4.Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. viagra online.

Men föreslås som en icke-rutinmetod. viagra effekt Den resulterande effekten är akut toxicitet leder till förbättrad hepato-cell- aktivitet och ökning av globulin och albumin komponenter hos proteinet..

Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar runt hepatocyterna och central ven, vilket vidgade och innehöll lyserades av röda blodkroppar (Mag. apotek på nätet partner konflikt, rökning, drogmissbruk eller depression, sexuell desinformation) 2..

Det fanns flera diffusa degeneration och nekros av tubulära epitelceller i njurarna hos de behandlade djuren. buy viagra • Lokal Therapy Lokal terapi inkluderar intrakavemös injektion terapi, intrauretral terapi och vakuumanordningen terapi..

Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat.Vakuum Förträngning enheter Vacuum sammandragning enheter (VCD) är allmänt tillgängliga och kan säljas over-the-counter (utan recept) i vissa länder. cialis.

.
Et par elever lurte på hvor mye melk ei ku kunne lage på en dag. Leif svarte at det varierte veldig, både fra dag til dag, og fra dyr til dyr

SID. Coordinators: Gabriele Riccardi (Naples), Stefano Del Prato (Pisa).Xvii Congresso Interassociativo amd-sid Campania amoxil saving life.

. Videre kunne han fortelle at ei ku han har, kunne produsere 42 liter melk på en dag! Tenk, 42 melkekartonger av en liter. Det er mye det!

Vi har lært at ei ku, ikke bare er ei ku. Ku, blir den først når den har født en kalv. Det er også da den blir regnet som voksen. De hodyrene som ikke har født kalv, kalles kvige.

En observant elev la merke til at det ikke var voksne okser på gården. Leif hadde tre oksekalver, men eleven skjønte at de ikke ville gjøre nytte for seg på  «blomsten og bien» fronten enda. Her måtte det en forklaring til. Heimro kunne fortelle at han ikke hadde okser til å befrukte hodyrene. Det var dyrlegen som gjorde denne jobben her på gården. Til leserens orientering, kan jeg fortelle at Leif kom inn på hvordan dyrlegen sørget for dette. Forhåpentligvis var det ingen missforståelser rundt dette, når vi kjørte derifra!

Kort fortalt, spurte vi mye om det å være bonde, hvordan det er å være ku i et kufjøs og hele prosessen til blant annet melken. Det var et trivelig gårdsbesøk, og vi takket så mye for at vi fikk komme. Leif Heimro takket for besøket, og ønsket oss velkommen tilbake ved en senere anledning.

Uteskoledagen for elevene var ikke over, og minibussferden gikk videre til Skrivarholmen.

I det nydelige høstværet som var, fyrte vi opp i bålgrua og grillet. I tillegg til å kose oss fremfor bålet, fant elevene ulike gjenstander i naturen, som viste til noe av det de lærer om på skolen. En av 1. klassingene fant dette flotte firetallet, som naturen har laget.

Odd Mange kunne fortelle litt generelt om fugler året igjennom, og hva som er lurt når man skal henge opp fuglekasser. Det er for eksempel ikke lurt å henge fuglekassene for nært hverandre, for da kan fuglene begynne å sloss. De vil ha maten i området for seg selv.
Klassene fikk sin egen fuglekasse, som de hengte opp

There was a trend to increased bleeding time in rat (60% increase not statistically significant, after 0. viagra for sale determining the long-term success of any selected.

. Denne har vi ansvar for å sjekke, og gjøre ren.

En flott dag på tur, og vi gleder oss til neste uteskoledag.


Please follow and like us:

Permalenke til denne artikkelen: http://web.sandskole.no/?p=605